Контакти

Адрес на базата и Адрес за кореспонденция:

Държава България, Област Кюстендил, Община Кюстендил, нас. място гр. Кюстендил,
Пощенски код 2500, Улица „Николичевски път”, Номер 24,
Телефон/факс +359 78 552 300
Мобилен +359 893 323 982

Е-mail: [email protected]

 Адрес на управление гр.София, ул. Генерал Паренсов 16, ПК 1142


Вашето запитване за транспорт на стандартни или опасни товари, можете да отправите на телефон или чрез формата по-долу